Normování - otázky a odpovědi

Jaký je rozdíl mezi rutinním síťovým režimem a síťovým režimem s povolenou editací datových souborů?

 

V rutinním síťovém režimu je možno pouze pracovat s poustupkou tj. normovat. Naopak v síťovém režimu s povolenou editací datových souborů je možno nastavovat parametry datových souborů tj. normativů.

Proč není možno v rutinním síťovém režimu měnit nastavení normativů?

Nastavení normativů je možno měnit pouze v závislosti na změnovém řízení, které zajistí řádnou aktualizaci normativů všem uživatelům.

Jak zatěžuje činnost programu Nortns síť.

 

Minimálně. Program Nortns v rutinním režimu využívá sítě pouze v okamžiku zadání čísla postupky a později při jejím ukládání. Veškerá práce s postupkou probíhá (až na některé výjimky) na počítači uživatele a síť není v této době tudíž vůbec zatěžována.

Máme v síti spojeno pouze několik počítačů pomocí jednoho hubu pod Windows. Je možno provozovat program Nortns v síťovém režimu?

Ano. Program Nortns vyžaduje pouze možnost sdílení souborů více uživateli a tudíž i tato síť naprosto vyhovuje.

Jako vedoucí útvaru TPV mám potřebu občas kontrolovat vytvořené postupky. Současná praxe to příliš neumožňuje. Hlavně v okamžiku, kdy již není k
dispozici autor příslušné postupky.

 

Program Nortns umožňuje kdykoliv později kontrolu vytvořené postupky a to do takových detailů, jako je vyplnění každého normativu v okamžiku normování. Je tedy možná 100% kontrola a je přesně vidět, jak byl který normativ vyplněn. Není potom problém provést kdykoliv později libovolné úpravy.

Co jsou to třídy v hlavičce postupky?

 

Třídy slouží k přepočtu výsledného času postupky na mzdu (koruny). Práce v postupce je přiřazena určité třídě (podle složitosti, přesnosti, náročnosti na kvalifikaci pracovníka atd.) a té odpovídá příslušný přepočítávací koeficient. Je vnitřní záležitostí každé firmy, zda třídy použije či nikoliv. Položku třída v hlavičce postupky není nutno vyplňovat, pokud pro ni nemáte použití.

Lze později opravit hotovou postupku?

 

Ano. Postupku lze kdykoliv znovu libovolně upravovat. Jednak lze cokoliv přepsat v hlavičce postupky, tak i ve vlastní postupce. Pro úpravy obsahu vlastní postupky jsou k dispozici 2 nástroje. Lze provádět "grafické" úpravy  postupky (přehazování řádek postupky a jejich mazání) nebo lze vstoupit do vybrané řádky postupky (a tím do příslušného normativu, který se nastaví přesně tak, jak byl vyplněn při normování příslušného řádku postupky), kde je možno provést libovolné úpravy. Oba tyto nástroje jsou přístupné tlačítky z dolní lišty postupky.

Jak udržet kompletní historii změn jedné postupky. V každé postupce je totiž jen aktuální stav a autor poslední změny.

 

Je-li potřeba držet kompletní historii změn postupky, je možno před každou opravou postupky tuto zkopírovat pod stejným číslem (doplněným nějakým indexem, např. a,b,c ... podle pořadí opravy) a opravu provést v této kopii. Je to snadné a historie je potom kompletní. Takto se ostatně postupuje ve většině firem např. při opravách výkresů.

V naší firmě se dosud postupky označovaly kombinací číslic a písmen. V programu je ale pouze položka "číslo postupky". Znamená to tedy, že lze k
označení postupky použít pouze čísla.

V položce "číslo postupky" lze zadat libovolnou kombinaci čísel, písmen a ostatních znaků, které obsahuje použitá znaková sada.

Může postupka obsahovat i operace znormované mimo tento program.

Ano. K dispozici je funkce ručního zápisu, kdy lze vytvořit řádek (nebo řádky) postupky s libovolným obsahem.