Normování - otázky a odpovědi

Jakou největší šířku a délku lze frézovat.

Program Nortns neomezuje obráběné rozměry (to platí ve všech normativech pro třískové obrábění). Většinu rozměrů lze zadat v rozsahu do 99999,99mm. Omezení je potom dáno pouze zvolenými parametry strojů či nástrojů.

Jakou největší šířku a délku lze hoblovat.

Program Nortns neomezuje obráběné rozměry (to platí ve všech normativech pro třískové obrábění). Většinu rozměrů lze zadat v rozsahu do 99999,99mm. Omezení je potom dáno pouze zvolenými parametry strojů či nástrojů.

Jaké největší rozměry obrobku lze brousit.

Program Nortns neomezuje obráběné rozměry (to platí ve všech normativech pro třískové obrábění). Většinu rozměrů lze zadat v rozsahu do 99999,99mm. Omezení je potom dáno pouze zvolenými parametry strojů či nástrojů.

Pro jaké materiály je možno normativy pro třískové obrábění použít. Často obrábíme speciální materiály.

Program Nortns pro určení obráběného materiálu používá skupin obrobitelnosti (viz CNN 10-0-II) v rozsahu 1-20 pro kategorie materiálů a-g, což je rozsah pokrývající všechny reálné materiály. Navíc je možno vliv obrobitelnosti v neomezeném rozsahu korigovat, takže není v reálných hodnotách omezen.

Do jaké největší přesnosti opracování rozměrů je možno normativy pro třískové obrábění použít.

Všechny normativy lze použít od netolerovaných rozměrů do IT3 s tím, že vliv přesnosti rozměru lze neomezeně korigovat, takže není v reálných hodnotách omezen.

Do jaké nejmenší drsnosti povrchu je možno normativy pro třískové obrábění použít.

Všechny normativy lze použít od neomezeného drsnosti do Ra=0,012 s tím, že vliv Ra lze neomezeně korigovat, takže není v reálných hodnotách omezen.