Normování - otázky a odpovědi

Jsme malá firma a měli bychom zájem pouze o některé normativy.

Pro tyto účely je k dispozici nový strukturovaný ceník. Sestavte si program Nortns dle svých potřeb. Vyberte si a zaplaťte pouze ty normativy, které v současné době potřebujete. Další normativy lze později libovolně přikupovat. Využijte slev pro malé firmy.

Moje firma má pouze 5 zaměstnanců (2 obráběče a 3 zámečníky). Připadá mi absurdní normovat jim práci. Pár procet úspory program asi nezaplatí.

Toto je naprosto typická reakce v této době. Představte si ale, že nasazením tohoto programu snížíte normy o pouhopouhé 1%. Za předpokladu, že práce jednoho dělníka přináší firmě cca 300Kč/h (jste malá firma s velmi malou režií), je úspora 5100Kč/rok/dělník. To přestavuje návratnost investice řádově v měsících (a při větším snížení norem než o 1% je návratnost v týdnech)!!! Z tohoto pohledu se potom jeví spíše absurdnost existence obdobných dotazů, byť takto dosud uvažuje řada manažerů a to nejen v malých firmách. Neexistence řádné normativní základny řadě firem značně zkomplikuje dnes tak nesnadný život.

Je nutná znalost normování pro obsluhu programu Nortns? V naší firmě totiž normovače nemáme.

Rozhodně ne. Postačí obecné znalosti výroby a postupů práce, minimum normování obsahuje i nápověda v tomto programu.

Je nutná znalost řezných parametrů obrábění? V naší firmě totiž nemáme technologa znalého jejich určování.

Ne. Program Nortns je schopen podle zadaných údajů sám v případě potřeby stanovit řezné podmínky. Pro obsluhu tohoto programu tedy postačují znalosti obrábění na úrovni stanovení obecného pracovního postupu.

Není potřeba pro provoz programu výkonný počítač?

Ne. Program má následující hardwarové a softwarové nároky. Počítač, kde jsou funkční Windows 2000 nebo vyšší, VGA 1024x748, volných 110MB na disku, paralelní nebo USB port.

Jak často je program Nortns aktualizován, např. o nové nástroje v obrábění, přídavné materiály ve svařování apod.. Jaká je cena těchto aktualizací (v ceníku o tom není zmínka)? My používáme např. vrtáky od firmy XYZ. Jsou i tyto obsaženy v programu, případně jak dlouho trvá aktualizace programu od jejich uvedení na trh?

V současné době, kdy je na trhu k dispozici prakticky produkce strojů a příslušenství z celého světa, je nereálné, aby aktualizaci prováděla jedna firma. Těžko lze předpokládat, že by takový program obsahoval opravdu všechny produkty dostupné na trhu, nehledě na cenu aktualizací a skutečnost, že by většina firem celý rozsah ani zdaleka nevyužila. Program Nortns je tedy koncipován tak, že veškeré aktualizace si provádí uživatel velmi jednoduchým způsobem sám. Pouze tak lze zajistit, že program bude neustále odpovídat stavu ve vaší firmě, že budete v jeho provozu naprosto nezávislí a budete moci využít libovolné stroje a jejich příslušenství. Nehledě na úspory za neustálé aktualizace.

Jsme firma, která používá řadu nových obráběcích strojů a nástrojů. Pro jejich optimální využití ale postrádáme ve firmě příslušnou normativní základnu.

Koncepce programu Nortns vychází vstříc právě těmto požadavkům. Bez hlubších znalostí obrábění a normování lze v programu libovolně rozšiřovat databázi strojů i nástrojů, jejich vlastností a způsobů použití tak, aby program vyhověl naprosto libovolným požadavkům pro jejich použití. Program je tedy schopen kopírovat rozvoj know how ve firmě v rozsahu, který odpovídá strategii vaší firmy.

Není pro obsluhu programu potřeba nějaká zvláštní praxe v práci s počítačem?

Ovládání programu je snadné, není potřeba žádná zvláštní předchozí praxe v práci s počítačem. Kdo zvládne program spustit, jej může zakrátko obsluhovat.

Po prostudování seznamu normativů mě zaráží jedna skutečnost. Kupř. programy pro lisování jsou rozděleny podle toho, co se lisuje, ale chybí mi rozdělení podle typu stroje (klikové, hydraulické lisy) a podle velikosti stroje. Toto rozdělení mi chybí i u jiných normativů. Lze si jen těžko představit, že jeden normativ obsáhne všechny používané stroje. V programech jiných firem jsou takto k dispozici alespoň 2 výše uvedené typy.

Je potřeba si uvědomit, že normativy pro lisování (obecně všechny normativy ze skupiny strojních prací) mohou pracovat až ve 30ti variantách. Jinými slovy, každý z těchto normativů je v programu obsažen naprosto nezávisle 30x. Každý může obsahovat naprosto odlišné nastavení (k dispozici je např. u lisování 57 parametrů, pomocí nichž lze přednastavit vlastnosti stroje a konfiguraci celého pracoviště). Takže normativem lisování plechů nekupujete 1 normativ, ale sadu 30ti nezávislých normativů, které snadno přizpůsobíte všem strojům, které ve firmě máte nebo budete mít! To vše za cenu 990,-Kč, t.j. 33,-Kč za normativ (srovnejte s konkurencí). To je odlišnost od normativů jiných firem. Pro ilustraci normativy pro dělení materiálů pracují každý v 99 variatách, normativy pro obrábění v 50 variantách pro každý typ operace s tím, že u nich lze využívat neomezeného počtu nastavení strojů a nástrojů. Obecně platí, že každý normativ programu Nortns může pracovat ve více variantách. V současné době je k dispozici pro 2100 normativů 47384 jejich variant.

Lze použít program Nortns i pro předběžné cenové kalkulace? Potřebujeme rychle zpracovávat řadu cenových nabídek.

V programu lze vytvořit řadu různých vzorových postupek a ty později jen upravovat na nové požadavky. Rychlost zpracování je potom přímo úměrná rozsahu úprav.