Nortns - řezné podmínky

 

Výpočet a optimalizace řezných podmínek při třískovém obrábění

 

Současný stav, mýty a omyly.

 • přetrvávající představa, že technolog nebo obráběč musí přece znát optimální řezné podmínky
 • víra ve správnost dnes již 30 a více let neaktualizovaných CNN normativů
 • víra ve správnost normovačských programů, které z nich vycházejí (PONORKA, Sysnorm, LADY, Olomoucké atd.)
 • víra ve správnost různých tabulek, vzniklých bez výpočtu a optimalizace řezných podmínek
 • představa, že CNN strojů se problematika určování řezných podmínek netýká

Proč optimalizovat řezné podmínky?

 • zajištění produktivity strojírenských firem
 • optimální využití strojů, nástrojů (jejich správné zatěžování a tomu odpovídající životnost) i využití fondu pracovní doby obráběčů
 • odstranění sporů mezi technology (normovači) a obráběči

Proč nelze optimalizovat řezné podmínky ve strojírenské praxi bez použití výpočetní techniky?

 • obrovská časová náročnost při ručním postupu pro jeden případ
 • všeobecná neznalost příslušných postupů
 • časová vytíženost pracovníků úseků technické přípravy výroby

   Program Nortns zajišťuje určení řezných podmínek a jejich optimalizaci při třískovém obrábění (soustružení, vrtání, hoblování, obrážení, frézování). Současně zajišťuje výpočet spotřeby času (včetně obsluhy stroje). Optimalizace respektuje nejen možnosti stroje a nástroje ale i silové a výkonové poměry. Uživatelsky spravované datové soubory strojů a nástrojů potom zajišťují maximální autentičnost dat.

   Znalost řezných podmínek při třískovém obrábění je klíčovým faktorem pro zajištění produktivity strojírenských firem. Jedná se nejen o klasické stroje ale stejně tak i CNC stroje, kde znalost řezných podmínek je základem pro jejich naprogramování a optimální využití.

   K obsluze programu stačí obecná znalost třískového obrábění na úrovni absolventa střední školy strojírenského zaměření, přesto výsledky předčí možnosti i velmi zkušeného pracovníka. V současné době není v silách ani velmi zkušeného pracovníka optimalizaci řezných podmínek bez použití výpočetní techniky zajistit.