Nortns - vlastnosti

 

Vlastnosti vestavěných normativů.

 • každý z normativů lze přizpůsobit místním podmínkám (!) podniku změnou základních parametrů výpočtu samotným uživatelem - tím se každý uživatel může stát spolutvůrcem normativu!!!
 • každý z normativů existuje současně v 10 až 99 naprosto samostatných variantách (!) podle jeho nastavení uživatelem!!! Nekupujete jeden normativ ale vždy minimálně 10 (max. 99).
 • každý z normativů se zobrazí celý, již naplněný daty, způsob a obsah přednastavení si určuje uživatel sám, vyplňují se pouze hodnoty odlišné od přednastavených.
 • poloautomatická oprava norem po změně základních parametrů normativu
 • komplexní podpora výpočtu pro více kusů v dávce !
 • kompletní změnové řízení změn normativů pro síťovou i lokální verzi programu 

Tvorba norem pracnosti.

 • pomocí vestavěných normativů (rychlé, přesné, pohodlné)
 • výběrem z knihoven časů dávkových i jednotkových (lze libovolně doplňovat)
 • kopírováním a úpravou již existujících postupek (možnost použití vzorových postupek nebo skupin vzorových operací)
 • ručním zápisem činností normovaných mimo tento program
 • podpora času jednotkové i dávkové práce, koeficientu směnového času
 • podpora tříd a automatický výpočet mzdy

Úpravy a kontrola vytvořených norem.

 • velmi snadné opravy norem (při opravě se každý normativ aut. naplní daty použitými při prvotním normování (!) a potom stačí pouze opravit určenou hodnotu), přepočítání normy je potom již automatické
 • možnost 100% kontroly norem kdykoliv později, tj. kontrola všech zadávaných hodnot v každé normě (v každém použitém normativu všech zadávaných hodnot)
 • v síťové verzi on-line přístup k normám pro všechny uživatele

Evidence norem, tisk, zálohování a export dat.

 • 100% evidence norem (podle čísla normy, č. výkresu, názvu normy, autora a datumu pořízení normy nebo její opravy, graf. souboru a postupu - dle potřeby)
 • bleskové vyhledávání a třídění norem dle některého z výše uvedených údajů - nástroje pro tvorbu až 99 druhů výstupních sestav vytvářených samotným uživatelem - možnost exportu těchto sestav v textovém či databázovém tvaru a zvoleném kódování
 • tisk sestav (vzhledem ke způsobu ukládání dat odpadá nutnost tisku samotných norem, i když je to samozřejmě možné)
 • možnost exportu dat do vyšších systémů řízení podniku pomocí komunikačních souborů, možnost importu dat do hlavičky postupky z nadřízeného systému.
 • nástroj pro zálohování dat

Zvýšení komfortu normování.

 • automatické generování textů normovaných činností (možno i ruční zápis textu a jeho editace)
 • automatický záznam autora a datumu pořízení nebo opravy postupky
 • nástroj pro úpravy vzhledu postupky, tj. změny pořadí řádků postupky, rušení řádků postupky
 • ochrana přístupu k programu heslem pro 50 (i více) uživatelů
 • 4 úrovně přístupu uživatelů k jednotlivým funkcím programu podle hesla
 • detailní nápověda k jednotlivým normativům i k celému programu
 • možnost vytvoření i vlastní nápovědy uživatelem ke každé variantě každého normativu
 • možnost nastavení barevného zobrazení programu na obrazovce individuelně pro každého uživatele
 • kalkulačka
 • nástroj pro editaci knihoven časů
 • možnost přiřazení vašeho grafického souboru (výkres, náčrt ap.) ke každé normě (lze jej potom kdykoliv při práci vyvolat na obrazovku) nebo volit z libovolné množiny souborů
 • možnost přiřazení vašeho postupu ke každé normě - lze jej potom kdykoliv při práci vyvolat a popř. i editovat) nebo volit z libovolné množiny souborů   

Ostatní vlastnosti.

 • snadné ovládání programu, není potřeba žádná předchozí praxe v práci s počítačem
 • návaznost na běžně používané postupy normování (autorem programu je profesionální normovač !)
 • modulární stavba (možnost kdykoliv rozšířit program o další normativy)
 • hardwarové a softwarové nároky: PC, kde je funkční Win2000 a vyšší, VGA 1024x768, 110MB na disku, paralelní nebo USB port
 • velmi nízká cena s ohledem na užitné vlastnosti
 • ochrana programu HW klíčem