Nortns - svařování

 

Normativy svařování.

 

   Program Nortns umožňuje velmi přesně, vždy aktuálně a přitom jednoduše normovat svařování. V čem spočívá přesnost a aktuálnost normativů? Uživatel programu má k dispozici nástroje, pomocí nichž může detailně přednastavit parametry svařování (např. dle stávajících WPS, které jsou ve firmě) pro každý typ a rozměr svaru (každý rozměr a typ až v 99 verzích) každého normativu. Lze přednastavit následující parametry:

  • rozměr svaru v rozsahu 0,1-99,9mm
  • průměr svařovacího drátu 0,1-9,9mm
  • měrná hmotnost svař. drátu 0,01-9,99g/cm3
  • posuv drátu 0,1-99,9m/min pro každou housenku svaru
  • hmotnost housenky 0,001-9,999kg/m pro každou housenku svaru

   K dispozici je celkem 20 housenek pro každý svar, plus jedna housenka pro případné podložení svaru. Na základě těchto parametrů je doba hoření oblouku jednoznačně definována. Dále lze pro správné určení času obsluhy předddefinovat proud pro každou z housenek. Pro každý typ svaru lze přednastavit dalších 18 parametrů, jimiž je potom definován čas obsluhy svařovacího procesu. Toto nastavení může být až v 10ti variantách pro každý typ svaru každého z normativů.