Stavebnice normativů.

23.07.2014 14:19

Program nyní umožňuje sestavení normativu dle potřeb uživatele. Nejedná se o hotové a nastavené normativy, ale o stavebnice, jež umožňují sestavit normativ na činnosti, které nejsou ve stávajících normativech obsaženy a uživatel má k dispozici podklady, potřebné pro sestavení normativu. Stavebnice jsou obecně rozděleny do 10ti základních skupin, každá skupina má 10 podskupin a každá podskupina obsahuje 10 variant. K dispozici je tedy 1000 variant.

Zpět