Rozšíření downloadu

24.03.2009 12:24

Do downloadu byl přidán "Manuál nastavení obrábění Nortns.pdf". Pomocí tohoto manuálu se můžete blíže seznámit s postupem a možnostmi nastavení normativů třískového obrábění pro výpočet a optimalizaci řezných podmínek. Je zde rámcově naznačen postup nastavení vlastností konkrétního stroje, nástroje, práce s normativem i postup výpočtu.

Zpět