Nové možnosti v normativech třískového obrábění III.

24.04.2012 14:24

V normativech soustružení, vrtání, hoblování (obrážení) a frézování byl optimalizován algoritmus výpočtu řezných podmínek. Program je nyní schopen zpracovat mnohem širší rozsah vstupních dat, než tomu bylo dosud. Výpočet a optimalizace řezných podmínek je tak mnohem pružnější než tomu bylo v předcházející verzi.

Zpět