Nové možnosti v normativech třískového obrábění II.

24.04.2012 14:09

V normativech frézování byla přidána možnost zadání posuvů stroje přímo v mm/min. Odpadla tak nutnost přepočtu těchto posuvů na posuvy v mm/ot. Současně byl i optimalizován algoritmus výpočtu pro tento druh posuvu.

Zpět