Nové možnosti v normativech svařování - I.

19.12.2011 16:52

V normativech svařování metodou MAG, SAW, MIG, TIG je nyní možno specifikovat měrnou hmotnost svařovacího drátu. Lze tak přesně nastavit parametry svařování i pro různé jiné kovy a jejich slitiny a to pro každou verzi svaru zvlášť. Bylo tak dosaženo úplné univerzálnosti jmenovaných normativů.

Zpět