Nové možnosti v normativech svařování - II.

30.12.2011 18:51

V normativech svařování metodou MAG, SAW, MIG, TIG je nyní k dispozici nová položka. Je jí "popis verze svaru". Nově se tak již nezadává při volbě verze svaru její číslo, ale vybírá se z nabídky, která obsahuje popisy jednotlivých verzí svaru. Popisy verze svaru je samozřejmě možno na uživatelské úrovni editovat.

Zpět