Nové možnosti v normativech frézování.

12.02.2009 10:18

Do normativů frézování byly přidány 2 nové verze, které umožňují zadávání posuvu v mm/min. Původní 2 verze vyžadovaly zadání posuvu v mm/zub. V současné době jsou tedy k dispozici 4 verze rozdělené dle způsobu zadávání vstupních hodnot. Verze s automatickým výpočtem řezných podmínek a jejich optimalizací tím není nikterak dotčena.

Zpět