Download - nový soubor

04.03.2013 11:13

Do sekce Download byl přidán nový soubor. Je to "popis vlastností normativů svařování". Soubor obsahuje popis rozsáhlých možností nastavení této skupiny normativů. Jedná se hlavně o možnost nastavení vlastností svařovacího procesu přesně tak, jak je v každé jednotlivé firmě používán a to v souladu s používanými WPS.

Zpět